Substàncies

ARSU FESTA entén el consum de substàncies com una experimentació vital més de l’ésser humà en recerca del plaer, les substàncies estan a l’abast de tothom i donada la societat de consum en la que estem inmersos, moltes vegades el consum de substàncies es un consum més, on juga un paper important els diners que destinem, la competitivitat, la quantitat i qualitat del producte…, l’objectiu que ens hem proposat es ajudar a gestionar els riscs i plaers associats al consum de substàncies. A més Desenvolupar i potenciar coneixements saludables i actituds crítiques davant les conductes de risc.

  • Educació col·lectiva
  • Tallers, xerrades, i debats sobre substàncies i tots els factors que afecten al consum ( entorn, persona, substància)
  • Assessorament i Informació (material de prevenció, i atenció personalitzada)
  • Cine- fòrum
  • Treball de camp:

– Distribució de material preventiu sobre substàncies i atenció personalitzada als espais de festa
– Prospecció dels usos i costums dels joves als espais de festa (IAP)

Alguns consells ARSU FESTIANS:
Si decidiu consumir respecteu els qui no ho fan.
Informeu-vos bé dels riscos que pot comportar el consum.
Conegueu els vostres límits.