Riscos

Relacions de molt alt risc
Sense preservatiu
Penetració vaginal
Penetració anal

Relacions amb possible risc
Sexe oral / líquid preseminal /flux

Relacions amb molt poc risc
Penetració amb preservatiu
Masturbació mútua
Petons i carícies

És suficient una sola relació desprotegida per adquirir els anticossos o altres malalties de transmissió sexual així com embarassos no desitjats

Una manera de prevenir-les consisteix a tenir-ne una bona coneixença.

Cal estar-hi atents i recordar els senyals d’alerta següents:
En la dona:
Fluix anormal, pel que fa a quantitat, color i olor.
Coïssor o cremor als genitals.
En l’home:
Secreció groguenca al penis (amb dolor o sense).
Coïssor o cremor en orinar.
Tant en l’home com en la dona:
Presència de berrugues genitals.
Lesions o úlceres als òrgans sexuals.
Presència de ganglis a la zona inguinal.

Aquestes alteracions poden anar acompanyades de molèsties, però això no passa sempre. Són infeccions que es transmeten per mitjà de les relacions sexuals com a font més important de transmissió, les més comunes són:

Bacteris: Sífilis Gonocòccia, Xancre tou, Uretritis i Cervicitis
Virus:  Herpes simple, herpes Genital,  Papil·lomavirus, Condilomes, Hepatitis B, virus de la Immunodeficiència humana (Sida)
Protozous:  Vaginitis i uretritis
Fongs: Vulvovaginitis i balanopostitis (Càndides)

Però també cal saber que:

Les MTS poden no donar cap dels símptomes descrits i un individu, en aquesta circumstància, transmetrà la malaltia sense saber-ho. Per això, la millor manera d’evitar les MTS és: Assegurar-se que la persona amb la qual es tenen relacions no està infectada. Utilitzar barreres protectores, com ara el preservatiu, que eviten que la persona sana contregui la malaltia en el cas que la parella estigui infectada. L’ús del diafragma en la dona només pot prevenir determinades infeccions.