Profilaxis post- exposició (PPE)

Es un tractament que pot prevenir la infecció per VIH després de la entrada del virus a l’organisme, si es fa el més aviat possible, la seva màxima eficàcia es durant les primeres 6 hores de la infecció i fins a un termini màxim de 72 hores després de la relació sexual no segura o en el cas que hi hagi hagut un trencament del preservatiu. Suposa prendre els fàrmacs combinats que prenen les persones que tenen el VIH durant 4 setmanes. Tanmateix cal dir que pot tenir efectes secundaris i que no sempre es efectiu.

Es pot aconseguir als serveis d’urgències les 24 hores i als centres de la seguretat social amb unitats de tractament del VIH
No es pot aconseguir als centres d’atenció primària (CAP), ambulatoris, farmàcies, centres de planificació familiar, etc…
Aquest tractament és indicat quan s’ha produït un trencament del preservatiu o amb una relació sexual desprotegida, es a dir si es té una relació sexual sense preservatiu en penetració vaginal/anal. En canvi no és indicada en els casos de pràctiques de sexe oral si no hi ha hagut contacte directe amb la sang o el semen de la persona indicada.

No té la funció de la píndola del dia després ni es tracta de cap vacuna, per tant el seu ús es destina a casos de màxima necessitat i recordem que pot tenir efectes secundaris i que pot no ser eficaç.