Malalties

Les també anomenades venèries, són processos infecciosos transmesos en l’acte sexual o per contactes relacionats amb aquest acte. Les més freqüents són; la Gonorrea o blennorràgia (també coneguda amb el nom de purgacions, les infeccions de la uretra, de la cèrvix, o de la vagina produïdes per clamídies, tricomones, càndides, gardnerella, micoplasmes i altres agents infecciosos.

Altres malalties sexuals són: la Sífilis, el xancroide, berrugues genitals, herpes genital i la Sida. També hi ha altres malalties que no són pròpiament venèries, però que es poden transmetre a través del contacte sexual, com són l’ hepatitis B, la pediculosi (lladelles,cabres) o la sarna.

En l’actualitat es disposa de mètodes de diagnòstic i de tractaments per a la majoria de les malalties de transmissió sexual, moltes vegades el perill està en el fet que la mateixa persona no sap que la pateix o tendeix a ocultar-la
Si el diagnòstic es fa massa tard poden ser molt difícils de guarir i, fins i tot, poden deixar seqüeles irreparables