Sexualitat

ARSU FESTA entén la sexualitat com una dimensió que estructura la vida del ésser humà i que inclou aspectes com l’afecte, el plaer, el respecte, la tolerància i la reciprocitat. Volem fomentar una manera de viure la sexualitat segura, responsable, sana i plaent, donant una informació objectiva i contrarestada tot divulgant missatges sobre la sexualitat amb una visió no homocentrista.

  • Educació col·lectiva
  • Tallers sobre sexualitat ( prevenció/informació sobre MTS, diversitat sexual, sexualitat sana…).
  • Debats, xerrades ( sexe, recomanacions segures de l’ús d’Internet).
  • Cine- fòrum
  • Treball de camp:

– Distribució de material profilàctic i informatiu als espais de festa.